Print

NOVAC IMPERATORA AVITUSA

Written by pavle. Posted in Publikacije

NOVAC IMPERATORA AVITUSA
218-222

Za rimskog imperatora pod ovim imenom malo je njih čulo. Ako kažemo ANTONINVS PIVS AVG ili pak IMP CAES MARCVS AVRELIVS ANTONINVS PIVS AVG većina će pomisliti da je reč o imp.Marku Aureliju.VARIVS AVITVS BASSIANVS donosi posebnu dilemu o tome ko je u pitanju.Nije zagonetka, samo istorijska činjenica malo poznata kolekcionarima antičkog novca.
Nije nam cilj predavanje,ali da bi upoznali ličnost i njeno monetarno delovanje moramo biti upoznati sa korenima.
Navedeni imperator pripada dinastiji SEVERA i sin je Julije Soemijas (IVLIA SOAEMIAS) iz braka sa senatorom SEXTVS VARIVS AVITVS BASSIANVS.

Enigma koja to i nije se rešava.Rođen je godine 214 u Emesi (SIRIA) što znači da je sa 14 godina postao imperator odnosno neprikosnoveni vladar najveće imperije koja je postojala do današnjeg dana.
U Emesi se poštovao kult boga Sunca po imenu EL GABAL (zaštitnik Emese) ili na latinskom SOL ELAGABALVS tako da je ovaj imperator dao sebi i poznat je pod imenom ELAGABAL (ELAGABALVS) i ako se to ime apsolutno nigde ne pojavljuje na novcu kovanom za njegove kratke vladavine.
Elagabal je imperator koji je očigledno bio pod uticajem ženskog pola (možda čak izmanipulisan), ali kada pomenemo već znane likove iz njegovog okruženja kao i sa novca kovanog pre njega ili tokom njegove vladavine to postaje više nego očigledno.
Julija Meza (IVLIA MAESA) baba imperatora a sestra Julije Domne (supruge imp.Septimija Severa),Julija Soemijas (IVLIA SOAEMIAS) majka imperatora,i na kraju Julija Mamea (IVLIA MAMAEA) tetka imperatora.Ako se tome dodaju i njegove brojne supruge o kojima će kroz emisionu delatnost biti reči vidi se koliko je bio ličnost (što zbog mladosti,što zbog intelekta i religioznosti) pogodna za manipulisanje.
Ubistvom imp.Makrina i Dijadumenijana ostavilo je prostora za novog imperatora što je i učinjeno kada je 16 maja 218 godine Elagabal stupio na tron Rimske imperije.
Dolazak na tron četrnaestogodišnjeg dečaka finansijski je pomogla baba Julija Meza uz propagandnu poruku na šteteu svoje ćerke Julije Soemijas, da je Basijanus (Elagabal) vanbračni sin imp.Makrina, besramno mu dodajući slavna imena iz istorije Rima ANTONINVS i božanstva HELIOGABALVS.
Njegova kratkotrajna vladavina obilovala je izuzetnom emisionom delatnošću pa čak i kad izuzmemo provincijska kovanja iz carskih kovnica je izašlo blizu 400 nominala različitih po natpisima,portretu i predstavama na aversu i reversu.
Emitovani su:
-aureus u zlatu
-denar u srebru
-antoninijan u srebru
-kvinar u srebru (kao izuzetno retka kovanica)
-medaljon u srebru i bronzi
-sestercijus u bronzi
-dupondijus u bronzi
-as u bronzi
-veliki broja kovanica poteklih iz provincijskih kovnica široma imperije sa prelepim reversnim predstvama tako svojstvenim rimskim graverima.

1

Sl.1 (antoninijan)

Av:IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG
Rv.FIDES EXERCITVS

Okonografija je standardizovana po ugledu na prethodne vladare te reversne predstave ističu:Jupitera,Romu,Sola,Pax.Providenciju,Viktoriju,Anonu,Fortunu,Fides..itd.
Narcisoidnost imperatora uslovila je i njegovo veoma često pojavljivanje na reversu bilo u kvbadrigi ili pak kako prinosi žrtvu.

2Sl.2
Sestercijus

Av.IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG Rv.PM TRP III COS III PP / SC

Titularno gledano na novcu imperatora Elagabala tokom vladavine se pojavljuju sve ono što je imperija mogla da ponudi ili da se uzme:COS I-IV, biran četiri puta za konzula, pet puta je dobijao tribunsku vlast, TRP I-V,bio je
PIVS FELIX,PATER PATRIE,PONTIFEX MAXIMVS...
Ma koliko se trudili nigde u literaturi nema pomena da je za imperiju učinio bilo šta: pasivno ili aktivno, ali zato zabeleženo da je svoj život kao i imperatorski ciklus prošetao kroz brojne bračne veze i zabavu a njegova opredeljenost kada su polovi u pitanju nije bila određena nikakvim kriterijumima, posebno ne moralom.
Ako ništa drugo ostaje činjenica da je za kolekcionare obogatio antičku numizmatiku kroz emisije koje na pravi način predstavljaju njegovo okruženje i Rim na početku III veka.
Ako izuzmemo miljenice i miljenike iz carevih orgijastičnih noći u Emesi,Rimu i Antiohiji, na novcu se pojavljuju:

Julija Soemijas (careva majka IVLIA SOAEMIAS) Sl.3

3Sl.3
Denar

Av.IVLIA SOAEMIAS Rv.VENVS CELASTIS

Neosporno je da je ova žena imala određeni uticaj na svog sina, posebno što je veoma rano postala udovica.
U emisiji se pojavljuje i denar «dvoglavac» sa bistom Elagabala na aversu i majke Julije na reversu.Naravno da ovakvi komadi spadaju u vrhunske raritete rimske antičke numizmatike.Majka se pojavljuje na svim nominacijama u okviru carskih emisija.

Sledeća ženska osoba koja dominira u emisionoj delatnosti imperatora je Julija Meza

(IVLIA MAESA) preambiciozna baba imperatora. Sl.4

4Sl.4
Denar

AV.IVLIA MAESA AVG Rv.SAECVLI FELICITAS

Ona je bila najzaslužnija za dolazak carev na presto ali je isto tako bila zaslužna i u budućnosti za njegov odlazak.

Ne treba da iznenadi ni činjenica što je car do svoje 22 godine imao tri zvanična braka. Evidentno je na novcu da su carske supruge bile izuzetno lepe žene (ili su ih graveri napravili takvima)
ali one nisu imale apsolutno nikakav uticaj na društveno politički život imperije jer kada ni sam car izuzev neumerenog trošenja novca na bahanalije nije drugih obaveza ni ambicija zašto bi to imale njegove supruge.
Prva je bila Julija Paula (IVLIA PAVLA) pripadnica visoke sirijske aristokratije a novac sa njenim predstavama kovan je u Rimu i Antiohiji.

5SL.5
As

Av.IVLIA PAVLA AVG Rv.CONCORDIA S/C

Kovani su aureus u zlatu, denar i medaljoni u srebru a od bronzanih nominala uobičajeni as, dupondijus i sestercijus.Predstave na reversu su standardizovane sa uobičajenom ikonografijom:CONCORDIA,FORTVNA,PVDICITIA,IVNO,IVSTITIA,VENVS itd...

Akvila Severa (IVLIA AQVILA SEVERA) druga careva supruga se pojavljuje na ekstra retkom aureusu imp.Elagabala gde je predstavljena na reversu dok uobičajeno bračni drug zauzima aversnu stranu.

6Sl.6
Sestercijus

Av.IVLIA AQVILA SEVERA AVG Rv.CONCORDIA S/C

Nište neuobičajeno ne bi bilo za drugi brak imp. Elagabala da on nije Akvilu Severu oteo iz hrama boginje VESTE što je bilo nedopustivo svetogrđe i skrnavljenje rimskog već načetog panteona.Sam Akvila je poticala iz stare rimske aristokratske porodivce AQVILA čiji je otac bio senator QVINTVS AQVILIVS.
Posle tri Julije (IVLIA MAESA,IVLIA PAVLA i IVLIA AQVILA) pojavila se i treća careva supruga koja takođe egzistira na novcu iz tog perioda ali su njene emisije zanemarljivo retke i atraktivne za sve kolekcionare posebno što je poznat samo jedan primerak denara i medaljona u srebru kao i jedan sestercijus u bronzi.To je Anija Faustina (ANNIA FAVSTINA)ААА
Nailazi se i na provincijskim kovanjima (sl.7)

7Sl.7
provincijsko kovanje

Av.АN А ФАΥС –ΤЕINA СЕВ Rv.С-IΔ-НТ-Ω-Ν

Na aversu je drapirana bista Anie Faustine a na reversu Apolon u hramu dok je kovnica Side u Pamfiliji.

Gospodar rimskog sveta je izgubio sve kriterijume kontrole kada je jednom od svojih ljubavnika dodelio titulu cara-imperatora ili kako ga je sam nazvao i proglasio ga za «caričinog muža».Vrenje je po običaju počelo kod vojske.Sladostrasni imperator to nije uočavao ali je uočila njegova baba Julija meza.Ona je ubedila imp.Elagabala da usvoji Aleksandra-sina svoje druge ćerke Julije Mamee (IVLIA MAMAEA) iz braka sa Gesijusom Marcijanusom (GESSIVS MARCIANVS).
Koristeći carevu naklonost baba ga ubeđuje da Aleksandra 221 godine proglasi za cezara da se on sam ne bi zamarao zemaljskim poslovima i problemima. Veoma brzo imp.Elagabal je uočio popularnost adoptiranog aleksandra ali da ga ukloni nije ni znao ni mogao zbog svog izraženog manifestovanja emocija. Sem toga baba i majka su čuvale ali i pripremale teren za novog cara.Vojska je pobesnela kada je Aleksandar lišen titule cezara i prividni mir uspostavljen između cara i pretorijanaca bio je pred raspadom.
Igrajući se sudbinom i strpljenjem vojske imp.Elagabal je a da iskuša vojnike pustio glas o njegovoj smrti. Vojska se pobunila a sam car je naredio da se najviđenije vođe pobune likvidiraju.To je bio kraj vladavine imp.Elagabala.
U noći 10 marta 212 godine ogorčeni pretorijanci iskasapili su Elagabala i njegovu majku Juliju Soemijas a rastrgnuto telo imperatora posle divljeg vučenja po ulicama Rima bačeno je u Tibar.
Rimski senat je proglasio DAMNATIO MEMORIAE (brisanje iz sećanja) a pretorijanci izvikali za novog cara drugog unuka Julije Meze-Aleksandra severa.
Odbrojavanje dana dinastije se bližilo kraju.
Novac imp.Elagabala nije redak izuzev aureusa sa dva portreta (avers i revers) nekih medaljona i kao i srebrnih kvinara.

Rista Miletić