Print

Knjižara

Ovde možete pogledati literaturu i prigodne poklone koje možete kupiti kod nas:

 1. 110 godina Narodne banke 1884-1994. Autor Bojan Radovanović, izdanje 1998. godine, 80 strana, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 28 cm. 1.000,00 dinara.
 2. Akče VI,       Murad IV – Ahmed III (1032-1143). Autor Slobodan Srećković, izdanje 2009. godine, 156 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na ćirilici i latinici, 24 cm. 2.500,00 dinara.
 3. Aukcioni katalog, izdanje Srpskog numizmatičkog društva, raspoloživi brojevi od 1,7 i 8, cena 100,00 dinara.
 4. Bibliografija srpske srednjovekovne numizmatike. Autor Sregije Dimitrijević, izdanje 2010. godine, 137 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. 600,00 dinara.
 5. Bugarske monete. Autor Nikolaj Cvetanov, izdanje 2010. godine, 464 strane, luksuzan kožni povez, ilustrovana u boji, tekst na bugarskom i engleskom jeziku, 30 cm. 10.000,00 dinara.
 6. Varijante Ordena i Medalja zasluge za narod. Autor J. A. Danilov, izdanje 2008. godine, 109 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na ruskom jeziku, 20 cm. Cena 3.000 dinara.
 7. Vizantijski carevi i njihov novac. Autor Đorđe Jamušakov, Izdanje 2012. godine, 192 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na latinici, 21 cm. 2.000,00 dinara.
 8. Vizantijski novac iz Narodnog muzeja u Beogradu. Autori Vesna Radić i Vujadin Ivanišević, izdanje 2006. godine, 232 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 28 cm. 1.500,00 dinara.
 9. Vojna muzika i muzičari 1835-1945. Autor Gordana Krajačić, izdanje 2003. godine, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, tvrde korice, ilustrovana crno-bela, 304 strane, 29 cm. Cena 1.000,00 dinara.
 10. Garda u Srbiji. Autori Dušan Babac i Čedomir Vasić, izdanje 2009. godina, 208 strana, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilici) i engleskom jeziku, 28 cm. Cena 1.500,00 dinara.
 11. Generali vojske kneževine i kraljevine Srbije. Autor Milić Milićević i Ljubodrag Popović, izdanje 2003. godine, tvrde korice, 268 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom jeziku (ćirilica), 24 cm. 1.000,00 dinara.
 12. Despot Stefan Lazarević – iz žitija – dinari što se kuju u ceki. Autor Slobodanka Stojaković, izdanje 2006. godine, 282 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 24 cm. 1.500,00 dinara.
 13. Dioklecijanov i Konstantinov novčani sistem ili zašto je 50.000 = 1. Autor Branko Drča, izdanje 2004. godine, 169 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 28 cm. 1.500,00 dinara.
 14. Dobrodošli u svet numizmatike. Autor Bogdan M. Koprivica, izdanje 2013. godine, 24 strana, ilustrovana u crno-belo, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 21 cm. Cena 100 dinara.
 15. Drugi srpski ustanak 1815-2005. Izdanje 2005. godine, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 24 strane, 24 cm. Cena 400,00 dinara.
 16. Žene solunci govore. Autor Antonije Đurić, izdanje 2014. godine, 240 strana, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, ilustrovana crno-belo, 25 cm. Cena 1.000,00 dinara.
 17. Žetoni zemalja bivše Jugoslavije. Autor Ranko Mandić, izdanje 2012. godine, 370 strana, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (latinica), slovenačkom i engleskom jeziku, 30 cm. 3.500,00 dinara.
 18. Zlatni i srebrni novac kasne antike (284-450. godine) iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Autor Miloje Vasić, izdanje 2008. godine, 346 strana, ilustrovana crno-belo i u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 28 cm. 2.500,00 dinara.
 19. Zlatni novac evrope. Autor Mihajlo Dodić, izdanje 1988. godine, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, 235 strana, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 26 cm. Cena 4.000,00 dinara.
 20. Imperijalna i kolonijalna kovnica u Viminacijumu u vreme vladavine Trajana Decija (249-251. godine). Autor Miloje Vasić, izdanje 2012. godine, 182 strane + 8 listova grafikona, ilustrovana crno-belo, tekst na ćirilici, 28 cm. 2.500 dinara.
 21. Karađorđevići i Obrenovići. Autor Slađana Bojković, izdanje 2013. godine, 190 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 22. Katalog akcija. Autori Nenad Omerović, Nebojša Mitrović, Dragan Pavlović i Zoran Ilić, izdanje 2001. godine, tvrde korice, 315 strana, ilustrovana crno-belo i u boji, tekst na srpskom (latinica) i engleskom jeziku, 30 cm. 3.000,00 dinara.
 23. Katalog novčanica jugoslovenskih zemalja. Autor Zmago Jelinčić, izdanje 1988. godine, 174 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica), slovenačkom i engleskom jeziku, 24 cm. 3.000,00 dinara.
 24. Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslavije 1858-1941 - cenovnik. Autori Pavel Car i Tomislav Muhić, izdanje 2008. godine, 137 strana, ilustrovana crno-belo i u boji, tekst na hrvatskom, nemačkom i engleskom jeziku, 20 cm. 4.200,00 dinara
 25. Katalog srpskog srednjovekovnnog novca. Autor Sergije Dimitrijević, izdanje 2001. godine, 502 strane, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na ćirilici, 28 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 26. Katalog telekartica. Ilustrovana u boji, tekst na latinici, 22 cm. 1.500,00 dinara.
 27. Knez Miloš i srpske vlasti prema starinama i umetnosti 1815-1839. godine. Građu izabrao, ispisao i obradio Milorad Dželebdžić. Izdanje 1969. godine, 414 strana, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 24 cm. 300,00 dinara.
 28. Kralj Petar II Karađorđević moj život – memoari. Izdanje 2014. godine, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 281 strana, 30 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 29. Medalje i plakete iz zbirke Narodnog muzeja. Narodni muzej i Srpsko numizmatičko društvo, izdanje 1981. godine, 123 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) i francuskom jeziku, 24 cm. 300,00 dinara.
 30. Metalni novac kovan na području bivše Jugoslavije od 1.700 godine. Autor Ranko Mandić, izdanje 2013. godine, 312 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom i engleskom jeziku, 28 cm. 3.500,00 dinara.
 31. Mit i religija na antičkom novcu. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2010. godine, 150 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.500,00 dinara.
 32. Monografija Narodne banke 1884-2004. Izdanje 2004. godine, 295 strana, ilustrovana u boji, luksuzan povez u kutiji, tekst na engleskom jeziku, 24 cm. 5.000,00 dinara.
 33. Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije. Autor Željko Stojanović, izdanje 2007. godine, 277 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (latinica), nemačkom i engleskom jeziku, 20 cm. 2.500,00 dinara.
 34. Narodna banka 1884-1934. Tekst na ćirilici, 336 strana, tvrde korice, 31 cm. 5.000,00 dinara.
 35. Narodna banka 1884-1941. Autor dr Veroljub Dugalić, izdanje 1999. godine, 275 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirtilica) i engleskom jeziku, 27 cm. 2.000,00 dinara.
 36. Narodna banka Jugoslavije u I svetskom ratu 1914-1918. Autor Bojan Radovanović, izdanje 1996. godine, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 27 cm. 2.000,00 dinara.
 37. Novac imperatora od Sule do Avgusta. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2001. godine, 82 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 38. Novac Jugoslavije 1944-1992. godine. Autor Jovan Hadži-Pešić, izdanje 1995. godine, 159 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 29 cm. 2.000,00 dinara.
 39. Novac Kraljevine Jugoslavije1918-1941. godine. Autor Jovan Hadži-Pešić, izdanje 1995. godine, 188 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 29 cm. 2.000,00 dinara.
 40. Novac na tlu Crne Gore. Autor Milovan Mušo Šćepanović, izdanje 2007. godine, tvrde korice, 167 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom jeziku (latinica), 20 cm. 4.000,00 dinara.
 41. Novac Rimske republike iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu i Beogradskog univerziteta. Autori Bojana Borić-Brešković i Petar Popović, izdanje 2006. godine, 470 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 28 cm. 2.500,00 dinara.
 42. Novac Savezne republike Jugoslavije 1992-1996. godine. Autor Jovan Hadži-Pešić, izdanje 1999. godine, 100 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 29 cm. 2.000,00 dinara.
 43. Novac seobnih naroda. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2011. godine, 88 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.500,00 dinara.
 44. Novac Srbije 1868-1918. godine. Autor Jovan Hadži-Pešić, izdanje 1995. godine, 254 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 29 cm. 2.000,00 dinara.
 45. Novac srpskih srednjovekovnih vladara. Autor Sergije Dimitrijević, izdanje 2006. godine, 634 strane, štampa crno-belo, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i francuskom jeziku, 25 cm. 3.300,00 dinara.
 46. Novac srpskih velikaša iz vremena carstva. Autor Vojislav Mihajlović, izdanje 2.000 godine, 150 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na srpskom (latinica) i engleskom jeziku, 27 cm. 1.500,00 dinara.
 47. Novac u Jugoslaviji za vreme Drugog svetskog rata. Autor Miodrag Ugričić, izdanje 2000. godine, 391 strana, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 29 cm. 2.000,00 dinara.
 48. Nove vrste srpskog srednjovekovnog novca. Autor Sergije Dimitrijević, izdanje 2005. godine, 366 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i francuskom jeziku, 25 cm. 2.500,00 dinara.
 49. Novčani sistem Jugoslavije. Autor Miodrag Ugričić, izdanje 1968. godine, 452 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom jeziku (latinica), 24 cm. Cena 1.000,00 dinara.
 50. Novčani sistem kasnorimskog carstva. Autor Branko Drča, izdanje 2011. godine, 249 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica), 29 cm. 2.500,00 dinara.
 51. Novčanice Jugoslavije 1918-1997. godine.Iizdanje Narodne banke Jugoslavije iz 1997. godine, 176 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica), ruskom, francuskom i engleskom jeziku, 29 cm, 2.000,00 dinara.
 52. Novčanice Narodne banke 1884-2004. Autor željko Stojanović, izdanje 2004. godine, 336 strana, ilustrovana u boji, tekst na ćirilici, tvrde korice u kutiji, 22 cm. 8.000,00 dinara.
 53. Novčarstvo crednjovekovne Srbije. Autor Vujadin Ivanišević. Izdanje 2001. godine, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 380 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, 30 cm, cena 3.000,00 dinara.
 54. Numizmatičar, izdanje Narodnog muzeja i Srpskog numizmatičkog društva. Cena brojeva od 2 do 8, 13 do 22/23 -100 dinara, brojevi 1, 12, 24/25 - 500 dinara, brojevi 26/27, 28, 29, 30, 31,32 – 1.000 dinara.
 55. Numizmatički časopis „dinar“, izdanje Srpskog numizmatičkog društva, raspoloživi brojevi od 6-17,20,21,23-32, cena 100 dinara.
 56. Numizmatički rečnik. Autor Slavoljub Petrović, izdanje 2000. godine, 284 strana, ilustrovana u crno-belo, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 20 cm. 400,00 dinara.
 57. Odlikovanja Jugoslavije 1943-1991. Autor Marko Štok, izdanje 2009. godine, ilustrovana u boji, 116 strana, tekst na hrvatskom, slovenačkom i engleskom jeziku, 21 cm. 4.200,00 dinara.
 58. Odlikovanja jugoslovenskih naroda XIX i prve polovine XX veka (do 1941. godine) iz zbirke vojnog muzeja u Beogradu. Autor Mila Piletić, izdanje 1987. godine, 206 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 24 cm. 3.500,00 dinara.
 59. Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1858-1941 - monografija. Autori Pavel Car i Tomislav Muhić, izdanje 2009. godine, 601 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na hrvatskom jeziku, 30 cm. 12.000,00 dinara
 60. Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1858-1941 - monografija. Autori Pavel Car i Tomislav Muhić, izdanje 2009. godine, 601 strana, tvrde korice ilustrovana u boji, tekst na nemačkom jeziku, 30 cm. 12.000,00 dinara
 61. Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1858-1941 - monografija. Autori Pavel Car i Tomislav Muhić, izdanje 2009. godine, 601 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na engleskom jeziku, 30 cm. 12.000,00 dinara.
 62. Opis jugoslovenskih novaca. Autor Sime Ljubić, izdanje 2013. godine, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 276 strana, 29 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 63. Ordenje i medalje komunističke Jugoslavije. Autor Aleksandar Veličko, izdanje 2007. godine,144 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na ruskom jeziku, 29 cm. 5.000,00 dinara.
 64. Oružje i vojna oprema. Izdanje 2011. godine, 248 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. 2.500,00 dinara.
 65. Osmanlijske medalje i odlikovanja. Autor Metin Erureten, izdanje 2001. godine, tekst na turskom i engleskom jeziku, tvrde korice, ilustrovana u boji, 33 cm. Cena 16.600,00 dinara.
 66. Ostava antoninijana iz Niša. Autor Tatjana Bendžarević, izdanje Narodnog muzeja iz 2013. godine, 377 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 28 cm. Cena 2.500,00 dinara.
 67. Ostava denara i antoninijana iz Donjeg Crniljeva. Autor Miloje Vasić, izdanje 2005. godine, 404 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) i engleskom jeziku, 30 cm. 2.000,00 dinara.
 68. Ostava rimskog novca iz Viminacijuma IV i V veka. Autor Branko Drča, izdanje 2001. godine, 181 strana, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 23 cm. 800,00 dinara.
 69. Pečati i pečaćene novčanice notafilije Srbije 1916-1921. Autor Branko Glišić, izdanje 2016. godine, teks na srpskom i engleskom jeziku. 3500,00 dinara.
 70. Perper – crnogorski novac. Autor Pavle Novaković, izdanje 2004. godine, 184 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (latinica) i engleskom jeziku, 30 cm. 6.000,00 dinara.
 71. Povelje i diplome od XVII do XX veka . Autor Dušica Bojić. Izdanje 2011. godine, 104 strane, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. 1.000,00 dinara.
 72. Povratak kralja Petar II Karađorđević. Jevđa A. Jevđović, izdanje 2013. godine, 212 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 25 cm. Cena 1.200,00 dinara.
 73. Prvi srpski ustanak i obnova srpske države. Autori Ljiljana Stanojević, Nebojša Damnjanović i Vladimir Merenik. Izdanje 2004. godine, 220 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 24 cm. Cena 1.500,00 dinara.
 74. Problemi srpske srednjovekovne numizmatike. Autor Sregije Dimitrijević, izdanje 2006. godine, 439 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilica) i francuskom jeziku, 25 cm. 3.300,00 dinara.
 75. Provincijski novac rimske republike. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2012. godine,164 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na latinici, 21 cm. 1.500,00 dinara
 76. Rariteti rimskog imperijalnog novca. Autor Milenko Miščević, izdanje 2012. godine, 288 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 23 cm. 1.000,00 dinara.
 77. Reference Catalogue Coins and Medals of Ragusa – Dubrovnik. Autor Borna Barac, izdanje 2015. godine, ilustrovana u boji, 115 strana, tekst na hrvatskom, italijanskom, nemačkom i engleskom jeziku, 25 cm. Cena 3.000,00 dinara.
 78. Reference Catalogue Orders, Medels, and Decorations of the World (from A to D). Autor Borna Barac, izdanje 2009. godine, 342 strane, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na engleskom jeziku, 24 cm. Cena 6.600,00 dinara.
 79. Reference Catalogue Orders, Medels, and Decorations of the World (from D to G). Autor Borna Barac, izdanje 2013. godine, 470 strane, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na engleskom jeziku, 24 cm. Cena 6.600,00 dinara.
 80. Reference Catalogue Orders, Medels, and Decorations of the World (from G to P). Autor Borna Barac, izdanje 2014. godine, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na engleskom jeziku, 24 cm. Cena 6.600,00 dinara.
 81. Rimski imperijalni novac. Autor Milenko Miščević, izdanje 2009. godine, 192 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 24 cm. 800,00 dinara.
 82. Rimski carevi i njihov novac. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 1979. godine, 132 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 83. Rimski carevi i njihov novac – od Avgusta do Domicijana. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2006. godine, 99 strana, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 84. Rimski carevi i njihov novac – od Dioklecijana do Martinijana. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2014. godine, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 85. Rimski carevi i njihov novac – od Konstancija Hlora do Julijana Apostate. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2014. godine, 108 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica i latinica) jeziku, 29 cm. 1.000,00 dinara.
 86. Rimski carevi i njihov novac – od Maksimina Tračanina do Galijena. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2012. godine, 100 strana, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 87. Rimski carevi i njihov novac – od Nerve do Komoda. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2007. godine, 114 strana, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 88. Rimski carevi i njihov novac – od Pertinaksa do Aleksandra Severa. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2008. godine, 116 strana, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 89. Rimski carevi i njihov novac – od Postuma do Julijana Panonskog. Autor Đorđe
 90. Jamušakov, izdanje 2014. godine, tvrde korice, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 91. Rimski carevi naših gora list. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2006. godine, 150 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 92. Serbian medieval coins - catalogue. Autor Miroslav Jovanović, izdanje 2002. godine, 187 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na engleskom, 24 cm. 2.000,00 dinara.
 93. Serbian Volunteer Corps. Autor Momčilo Dobrić, ilustrovano crno-belo, 154 strane, tvrde korice, tekst na engleskom jeziku, 29 cm. 7.000,00 dinara.
 94. Slava i čast – Odlikovanja među Srbima, Srbi među odlikovanjima. Autor Dragomir M. Acović, izdanje 2013. godine, 719 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 28 cm. Cena 5.000,00 dinara.
 95. Slike rata – Balkanski ratovi na razglednicama. Autori Nebojša Damnjanović i Vera Zdravković. Izdanje 2012. godine, 60 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 24 cm. 1.000,00 dinara.
 96. Službeno odelo u Srbijiu XIX i XX veku. Izdanje 2001. godine, 524 strane, ilustrovano u boji, tekst na ćirilici, 24 cm. 3.500,00 dinara.
 97. Srbija i Rusija u Velikom ratu. Autor Dušan M. Babac, izdanje 2014. godine, ilustrovana u boji, tvrde korice, 175 strana, tekst na srpskom (ćirilica) i ruskom jeziku, 29 cm. Cena 2.500,00 dinara.
 98. Srebrni novac Rimske republike. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2001. godine, 84 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. 1.000,00 dinara.
 99. Srednjovekovni srpski novac. Autor Sergije Dimitrijević, izdanje 1997. godina, 145 strana, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilici) i engleskom, 30 cm. 1.500,00 dinara.
 100. Srpska vojska u Velikom ratu 1914-1918. Autor Dušan M. Babac, izdanje 2014. godine, ilustrovana u boji, 305 strana, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 101. Srpska vojska u ratovima za nezavisnost 1876-1878. Autor Dušan Babac, izdanje 2011. godine, 247 strane, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 23 cm. 1.500,00 dinara.
 102. Srpski husar. Autor Dušan Babac, izdanje 2010. godina, 151 strana, ilustrovana u boji, tvrde korice, tekst na srpskom (ćirilici) i engleskom jeziku, 28 cm. Cena 1.500,00 dinara.
 103. Srpska kruna simbol države i crkve. Autori Nenad Nikolić i Dragomir Acović, izdanje 2006. godine, 104 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 25 cm. Cena 800,00 dinara.
 104. Srpski srednjovekovni novac - katalog. Autor Miroslav Jovanović, izdanje 2001. godine, 187 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na ćirilici, 24 cm. 2.000,00 dinara.
 105. Srpski srednjovekovni novac - katalog. Autor Miroslav Jovanović, izdanje 2012. godine, 286 strana, ilustrovana crno-belo, tvrde korice, tekst na ćirilici, 30 cm. 4.000,00 dinara.
 106. Stobi – kolekcija Kuzmanović. Izdanje 2010. godine, 214 strana, tvrde korice,       ilustrovana crno-belo, tekst na makedonskom jeziku, 29 cm. 6.000,00 dinara.
 107. Stobi – kolekcija Kuzmanović. Izdanje 2010. godine, 216 strana, tvrde korice,       ilustrovana crno-belo, tekst na engleskom jeziku, 29 cm. 6.000,00 dinara.
 108. Studije iz srpske numizmatike. Autor Rastislav Marić, izdanje 1956. godine, ilustrovana crno-belo, 472 strane + 60 tabli, tekst na ćirilici, 24 cm. Cena 6.000,00 dinara.
 109. Taksene marke. Autor Zmago Jelinčić, izdanje 2010. godine, 316 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na slovenačkom i engleskom jeziku. Cena 8.000,00 dinara.
 110. The Complete illustrated guide to coins and coin collecting. Autor James Mackay, izdanje 2012. godine, ilustrovana u boji, tekst na engleskom jeziku, 256 strana, 28 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 111. Topčider – dvor kneza Miloša Obrenovića. Autor Katarina Mitrović, izdanje 2008. godine, 212 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. Cena 1.500,00 dinara.
 112. Faleristika spomenika Crne Gore. Autor Aleksandar Petriček, izdanje 2008. godine, 264 strane, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom, češkom i engleskom jeziku, 32 cm. Cena 7.200,00 dinara.
 113. Faleristički časopis „Orden“, izdanje Srpskog numizmatičkog društva, raspoloživi brojevi od 4 do 8. Cena 100,00 dinara.
 114. Filatelistički katalog Hrvatske, Slovenije, BIH, i Crne Gore. Autor Zoran Šafar, izdanje 2010. godine, 416 strane, ilustrovana u boji, tekst na latinici, 23 cm. Cena 3.500,00 dinara
 115. Filatelistički katalog na teritoriji Srbije 1840-2011. godine. Izdanje 2011. godine, 688 strane, ilustrovana u boji, tekst na latinici, 23 cm. Cena 3.500,00 dinara
 116. Filografija u Srbiji. Autor Negoslav Točilovac, izdanje 2007. godine, 166 strane, ilustrovano crno-belo, tekst na latinici, 30 cm. Cena 2.000,00 dinara
 117. Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji (1860-1918). Autor Miroslav Aleksandrić, izdanje 2012. godine, 318 strane, ilustrovana crno-belo, tekst na latinici, 30 cm. Cena 2.000,00 dinara.
 118. Fotografije dinastije Obrenović. Izdanje 2009. godine, 128 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, 24 cm. Cena 1.000,00 dinara.
 119. Helenistički kraljevi i njihov novac. Autor Đorđe Jamušakov, izdanje 2012. godine, 208 strana, ilustrovana crno-belo, tekst na srpskom (latinica) jeziku, 30 cm. Cena 1.500,00 dinara.
 120. Heraldika i Srbi. Autor Dragomir M. Acović, izdanje 2008. godine, 797 strana, tvrde korice, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) jeziku, 30 cm. Cena 3.500,00 dinara.
 121. Pozdrav iz Zemuna. Autori Snežana i Dragan Vicić, izdanje 2015. godine, 359 strana, ilustrovana u boji, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, tvrde korice, 33cm. Cena 4.500,00 dinara.
 122. Beograd u Velikom ratu 1914 – 1918. Izdanje 2015.godine, 102 strane, tekst na srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, ilustrovana u boji, 23 cm. Cena 500,00 dinara.
 123. PRIGODNI POKLONI – Plakat rimski imperatori 60 x 40 cm. Cena 500,00 dinara.
 124. Podmetači za čaše – numizmatički motivi, 6 komada. Cena 150,00 dinara.
 125. 10 dinara 1938. godine. Cena 100,00 dinara.
 126. 1 dinar 1904. godine, srebro. Cena 500,00 dinara.
 127. 1 dinar 1912. godine, srebro. Cena 500,00 dinara.
 128. 1 dinar 1915. godine, srebro. Cena 500,00 dinara.