O nama

 SRPSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO je osnovano 1956. godine kao dobrovoljno udruženje građana koje okuplja i organizuje numizmatičare-sakupljače nimizmatičkog materijala i one koji taj materijal naučno proučavaju. Sedište Društva je u Beogradu, Glasinačka 5/44.