Print

Međunarodni susreti

Termini međunarodnih susreta:
Galerija slika

4. mart 2023.

121. međunarodni susret numizmatičara biće održan 4. marta 2023. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


22. april 2023.

122. međunarodni susret numizmatičara biće održan 22. aprila 2023. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


10. jun 2023.

123. međunarodni susret numizmatičara biće održan 10. juna 2023. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


2. septembar 2023.

124. međunarodni susret numizmatičara biće održan 2. septembra 2023. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


21. oktobar 2023.

125. međunarodni susret numizmatičara biće održan 21. oktobra 2023. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).


9. decembra 2023.

126. međunarodni susret numizmatičara biće održan 9. decembra 2023. godine u Beogradu u Sali za redovne susrete u periodu od 9 do 15 časova,

(ulaz za izlagače od 8 časova).

 

 SND lokacija